miércoles, 2 de mayo de 2018

Un paseo pola beira do Landro : A XunqueiraDentro do mes do libro e a lectura, a derradeira actividade foi unha pequena recompilación, en formato libriño, do aprendido polos nenos e nenas de 3º e 4º na camiñata que fixeron polo paseo da Xunqueira , na beira do río Landro.
Unha unidade interdisciplinar , na que se xuntan, ademais dos valores da convivencia e hábitos saudables,aprendizaxes significativas das diferentes áreas e materias do currículo. Un exemplo de traballo levado a cabo a partir dun camiñata pola contorna. Unha formación documental na que peñemos en práctica a busca e a reelaboración da información recibida , entre outras destrezas.